MCV


Ook wel bekend als
mean corpuscular volume
Officiële naam
MCV
Verwante testen

Waarom deze test?

Om de gemiddelde grootte van de rode bloedcellen te bepalen en om de oorzaak van bloedarmoede op te sporen.

Welk materiaal?

Bloed

Wat wordt er getest?

MCV is de afkorting voor de Engelse term ‘mean corpuscular volume'. De MCV-test bepaalt de gemiddelde grootte van de rode bloedcellen. De grootte van rode bloedcellen geeft informatie over de oorzaak van bloedarmoede. De test maakt deel uit van het compleet bloedonderzoek.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

Wanneer wordt deze test gedaan?

De dokter kan een MCV aanvragen om de oorzaak van bloedarmoede te achterhalen of om bloedziekten op te sporen die te maken hebben met afwijkende grootte van de rode bloedcellen.

De MCV maakt meestal deel uit van het complete bloedonderzoek dat wordt gebruikt als een algemene test voor het opsporen van verschillende aandoeningen. Elke type bloedcel (rode bloedcel, witte bloedcel en bloedplaatje) heeft een eigen rol en functie. Afwijkingen (in aantal, vorm of grootte) zijn een indicatie voor een groot aantal ziekten. Eigenlijk is het complete bloedonderzoek een samengestelde test waarbij verschillende onderdelen van het bloed worden onderzocht en gemeten, waaronder de MCV waarde.

Wat betekent de uitslag?

NormaalBij gezonde volwassenen ligt de MCV-waarde ongeveer tussen 80 en 100 femtoliter. Deze referentiewaarden kunnen per laboratorium iets variëren.

VerhoogdEen te hoge MCV waarde kan duiden op bloedarmoede ten gevolge van tekort aan vitamine B12 en/of foliumzuur.

VerlaagdEen te lage MCV waarde kan duiden op bloedarmoede ten gevolge van ijzergebrek. Ook bij patiënten met thalassemie (afwijking van het hemoglobine eiwit in de rode bloedcellen) is de MCV te laag.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag?
Stel deze dan aan een klinisch chemicus.

Heeft u als KC naar aanleiding van deze informatie nog een aanvulling?
Geef deze dan door aan de webredactie.