Achtergrondinformatie

In het bloed kunnen verschillende stoffen gemeten worden, die iets kunnen zeggen over uw gezondheid of uw behandeling. Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol. Afhankelijk van de vraagstelling die u en uw behandelend arts hebben, worden in overleg met de laboratoriumspecialist in het laboratorium de juiste analyses in uw bloed uitgevoerd.

Dit laboratoriumonderzoek draagt bij aan:

  • het vaststellen of uitsluiten van een ziekte
  • het volgen van het verloop van een ziekte
  • het vaststellen van het succes van een behandeling
  • het voorkómen van een ziekte

Daarnaast vervult de klinisch chemicus een belangrijke rol in de uitgifte van bloedproducten voor transfusies, het vruchtbaarheidsonderzoek bij een zwangerschapswens en het onderzoek naar erfelijke ziekten, waaronder DNA-onderzoek. Klinisch chemische laboratoria maken goede en efficiënte gezondheidszorg mogelijk.