CDT


Ook wel bekend als
CDT%, %CDT, carbohydrate-deficient transferrin, koolhydraat-deficiënt transferrine
Officiële naam
CDT
Verwante testen
ALAT | Alcohol | ASAT | GGT | MCV

Waarom deze test?

Om vast te stellen of er sprake is van langdurig overmatig alcoholgebruik.

Welk materiaal?

Bloed

Wat wordt er getest?

De test bepaalt de hoeveelheid CDT in het bloed. CDT is een eiwit dat in het lichaam ontstaat bij overmatig alcoholgebruik over een periode van minimaal een week. Onder invloed van een afbraakproduct van alcohol ontstaat een afwijkende vorm van het ijzertransporteiwit transferrine met minder koolhydraat zijketens dan normaal: koolhydraatdeficient transferrine (CDT).

CDT wordt gerapporteerd als percentage van de totale hoeveelheid transferrine, om schommelingen op te vangen zoals die voorkomen bij bloedarmoede. Vanaf een consumptie niveau van een of twee glazen per dag zien we een toename van het percentage CDT naarmate er meer alcohol gedronken wordt. Bij onthouding daalt het CDT doorgaans binnen twee tot drie weken naar een normale waarde, maar na langdurig alcoholgebruik kan deze normalisatie veel langer duren.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

Wanneer wordt deze test gedaan?

Op grond van klachten en lichamelijk onderzoek kan bij de dokter het vermoeden ontstaan van overmatig en riskant alcoholgebruik. Om dit te bevestigen of om het risico op eventuele schade aan de organen in te schatten, kan de arts de bepaling van CDT aanvragen.

Ook het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vraagt via de keurend psychiater CDT en ander laboratoriumonderzoek aan bij personen die na overmatig alcoholgebruik in het verkeer zijn aangehouden.

De ‘gewone' alcoholtest, waarbij de hoeveelheid alcohol in het bloed wordt gemeten, heeft alleen zin binnen enkele uren na alcoholinname. CDT daarentegen geeft een afspiegeling van het gemiddeld alcoholgebruik in de voorafgaande weken.

Wat betekent de uitslag?

Wanneer er geen sprake is van overmatig alcoholgebruik is CDT niet verhoogd in het bloed. Langdurig overmatig alcoholgebruik is onwaarschijnlijk.

Let op, er zijn meerdere methoden in gebruik, een aantal daarvan is goedgekeurd door de NVKC voor gebruik voor CBR keuringen. Bij de verschillende methoden worden verschillende bovengrenzen van "normaal" gehanteerd.

Verhoogd: Langdurig overmatig alcoholgebruik is waarschijnlijk. De gehanteerde bovengrens voor CDT komt bij mannen overeen met de consumptie van gemiddeld ca 60 g alcohol per dag (grofweg 1,5 liter bier of 1 fles wijn per dag). Bij inname van meer dan 60 g alcohol per dag zal op de lange termijn ernstige orgaanschade ontstaan. Voor vrouwen ligt deze grens op ongeveer 40 gram per dag.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het CDT de beste laboratoriumparameter is voor het aantonen van langdurig overmatig alcoholgebruik.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag?
Stel deze dan aan een klinisch chemicus.

Heeft u als KC naar aanleiding van deze informatie nog een aanvulling?
Geef deze dan door aan de webredactie.