Klinisch chemicus

De klinisch chemicus is verantwoordelijk voor het bloed en ander lichaamsvocht vanaf het moment dat dat wordt afgenomen bij de patiënt, totdat de arts de uitslag van het onderzoek heeft. Hij of zij adviseert de arts dan ook over de diagnostiek, eventuele vervolgonderzoeken en de behandeling. De klinisch chemicus geeft daarnaast leiding aan het klinisch chemisch lab, is daar verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en doet wetenschappelijk onderzoek.


Een klinisch chemicus aan het woord:
”Ik vind ons vak zo gaaf omdat het een inhoudelijk, dynamisch vak is waarin je met je expertise op de kruising van het analytische, fysiologische en klinische domein een onmisbare spil bent in de ziekenhuisorganisatie. Door een brug te slaag tussen het laboratorium en de kliniek draag je als klinisch chemicus bij aan kwalitatieve patiëntenzorg. Tijdens de opleiding tot klinisch chemicus maak je je deze vaardigheden in een uitdagend tempo eigen, wat maakt dat je aan het einde van de rit een breed opgeleide specialist bent die aan de slag kan in, wat mij
betreft, één van de mooiste vakken van de
medische wereld!"

Opleiding

Klinisch chemici hebben eerst een natuurwetenschappelijke doctoraalstudie gevolgd, bijvoorbeeld chemie, biochemie, medische biologie, farmacie, geneeskunde of gezondheidswetenschappen. Velen sloten die studie af met een promotie. Daarna volgden ze nog een vierjarige opleiding onder leiding van een ervaren klinisch chemicus in een erkend opleidingsinstituut. 

Inschrijving register en herregistratie

Als de opleiding tot klinisch chemicus met succes is afgerond, kan de kandidaat worden ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Die inschrijving geldt voor een periode van vijf jaar. In die vijf jaar moet de klinisch chemicus werkzaam zijn geweest in een klinisch chemisch laboratorium en zijn of haar vakkennis op peil houden door bij- en nascholing. Als hij of zij kan aantonen dit in voldoende mate te hebben gedaan, volgt een herregistratie, wederom voor een periode van vijf jaar.

Specialisatie

Veel routinematig laboratoriumonderzoek gebeurt tegenwoordig geheel geautomatiseerd, maar er zijn ook onderzoeken waar zeer specialistische kennis voor vereist is, bijvoorbeeld als het gaat om DNA-analyse en transplantatie. Daarom werken er in de grotere laboratoria vaak klinisch chemici die zich verder hebben gespecialiseerd in de hematologie, endocrinologie of erfelijke stofwisselingsziekten. Afhankelijk van de vooropleiding duurt deze specialisatie een tot twee jaar.