MCHC


Officiële naam
mean corpuscular hemoglobin concentration
Verwante testen
Hb | MCH | MCV | RBC

Waarom deze test?

Om in de rode bloedcellen de concentratie zuurstoftransporterend eiwit, hemoglobine, te bepalen en om de oorzaak van bloedarmoede op te sporen.

Welk materiaal?

Bloed

Wat wordt er getest?

MCHC is de afkorting voor de Engelse term ‘mean corpuscular hemoglobin concentration'. De MCHC-test bepaalt de concentratie van hemoglobine (zuurstoftransporterend eiwit) in de rode bloedcellen en geeft daarmee informatie over de rode bloedcellen en over de verspreiding van zuurstof in het lichaam.

De MCHC wordt niet direct gemeten, maar berekend uit de hemoglobineconcentratie en de hematocrietwaarde (hematocrietwaarde geeft het volume dat de rode bloedcellen innemen in het bloed). De MCHC waarde zegt iets over de mate van hemoglobinevulling van de rode bloedcellen. De test maakt deel uit van het complete bloedonderzoek (zie onder test 'compleet bloedonderzoek'). Afwijkende MCHC waarden komen voor bij mensen met bloedarmoede of afwijkende rode bloedcellen.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

Wanneer wordt deze test gedaan?

De dokter kan een MCHC aanvragen om de oorzaak van bloedarmoede te achterhalen of om bloedziekten op te sporen die te maken hebben met afwijkingen aan de rode bloedcellen.

De MCHC maakt meestal deel uit van het complete bloedonderzoek dat wordt gebruikt als een algemene test voor het opsporen van verschillende aandoeningen. Elke type bloedcel (rode bloedcel, witte bloedcel en bloedplaatje) heeft een eigen rol en functie. Afwijkingen (in aantal, vorm of grootte) zijn een indicatie voor een groot aantal ziekten. Eigenlijk is het complete bloedonderzoek een samengestelde test waarbij verschillende onderdelen van het bloed worden onderzocht en gemeten, waaronder de MCHC waarde.

Wat betekent de uitslag?

Normaal:De MCHC waarde hangt samen met de MCH-waarde (de hoeveelheid hemoglobine die in de rode bloedcel past). Bij gezonde mensen ligt de MCHC-waarde tussen de 19 en 23 mmol/liter. Deze referentiewaarden kunnen per laboratorium iets variëren.

Verhoogd:Een te hoge MCHC-waarde kan passen bij bloedarmoede ten gevolge van tekort aan vitamine B12 en/of foliumzuur. De uitslag van de test moet echter altijd in combinatie met de uitslagen van het Hb en MCV bekeken worden.

Verlaagd:Een te lage MCHC-waarde kan passen bij bloedarmoede als gevolg van ijzergebrek. Ook bij patiënten met thalassemie (afwijking van de rode bloedcellen) is de MCHC te laag. De uitslag van de test moet echter altijd in combinatie met de uitslagen van het Hb en MCV bekeken worden.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag?
Stel deze dan aan een klinisch chemicus.

Heeft u als KC naar aanleiding van deze informatie nog een aanvulling?
Geef deze dan door aan de webredactie.