De analist

De analist klinische chemie werkt op een klinisch chemisch lab aan de analyse van lichaamsvochten. Hij of zij neemt de materialen die op het laboratorium aankomen in behandeling, doet de voorbewerking ervan en voert een analyse uit. Ook controleert de analist de betrouwbaarheid van de meting en belt eventueel de uitslagen door aan de aanvrager. In sommige laboratoria zijn de analisten ook verantwoordelijk voor de bloedafname.


Een analist aan het woord:
"Het leuke van dit werk is dat aan de hand van jouw analyses een ziekte kan worden vastgesteld of uitgesloten. Bovendien kan ook het verloop van een ziekte worden gevolgd en worden vastgesteld of de behandeling succes had. Tijdens de bloedafname heb je contact met patiënten, zodat je ook de persoon achter het buisje bloed ziet. Het werk is gevarieerd, want je doet elke dag andere bepalingen. Bovendien zijn er altijd nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken in de klinische chemie, zodat je blijft doorleren tijdens je werk." 

Opleiding

De opleiding tot medisch analist kun je volgen op MBO- of HBO-niveau. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan analysetechnieken, veiligheid in het lab en kwaliteitsborging. Vaak bestaat de mogelijk om te specialiseren in een bepaalde richting, bijvoorbeeld klinische chemie, microbiologie of cytohistopathologie. Op de Nederlandse Laboratorium Site en de website van de Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers (NVML) staan alle mogelijkheden en specialisaties genoemd met betrekking tot de opleiding tot medisch analist en mogelijkheden voor nascholing.