Wetenschappelijk onderzoek

Lichaamsmateriaal voor medisch onderzoek

Bij diagnostisch onderzoek blijft er meestal wat lichaamsmateriaal over. Niet al dit zogeheten restmateriaal wordt zomaar vernietigd. Het is namelijk goed te gebruiken om de kwaliteit van de laboratoriumtesten te verbeteren.

Het laboratorium gebruikt deze materialen bijvoorbeeld om te testen of nieuwe apparatuur op het laboratorium goed functioneert, om de kwaliteit van de laboratoriumdiagnostiek te verbeteren of voor onderzoek naar nieuwe testen voor een bepaalde ziekte. Ook voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is het restmateriaal nuttig. Voordat het materiaal gebruikt mag worden voor medisch wetenschappelijk onderzoek, moet vaststaan dat het onderzoek aan de vele voorwaarden voldoet. Eén daarvan is dat u geen bezwaar tegen gebruik van het materiaal. Vaak moet u expliciet toestemming geven. Elk laboratorium heeft hier eigen procedures voor.