Publieksprijs

Klinisch chemische laboratoria doen veel méér dan het efficiënt produceren van een kwalitatief hoogstaand testresultaat voor de arts. Steeds vaker ondernemen zij activiteiten waar patiënten en hun omgeving direct en in positieve zin de resultaten van merken.

Om deze activiteiten zichtbaar te maken, is in 2006 door de NVKC de tweejaarlijkse Publieksprijs Klinische Chemie ingesteld. De publieksprijs wordt uitgereikt voor een origineel, klinisch chemisch project dat aantoonbaar een grote, positieve impact heeft gehad voor patiënten en/of hun omgeving.

De prijs is het beeld 'Eureka', gemaakt door Jitse Sikkema.

 

2022

Digitaal aanmelden op de centrale bloedafname
Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, LUMC

Lees hier het volledige juryrapport.


2018

Bloedproducten voor de traumahelikopter
Klinisch Chemisch Laboratorium, Ziekenhuis Bernhoven Uden

Het aantal inzetten van de vier mobiele medische teams (MMT) in Nederland neemt gestaag toe. Voor een slachtoffer van een ernstig incident is tegenwoordig de kans groot dat geavanceerde medische hulp per traumahelikopter wordt ingevlogen. Slachtoffers met ernstig bloedverlies waren tot vorig jaar louter aangewezen op volumevervangde middelen bij gebrek aan transfusiebloed ter plekke. Hoewel de MMT-arts bevoegd is voor het toedienen van bloedproducten werd er zelden een zogenaamde pre-hospitale bloedtransfusie uitgevoerd bij gebrek aan producten. Alleen in uitzonderlijke gevallen werd een hulpverlener naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis/transfusielaboratorium op pad gestuurd om bloedproducten te halen. De meeste ziekenhuislaboratoria hebben er dan ook wel al eens mee te maken gehad: een hulpverlener die aan het loket komt om nú enkele zakken 0-negatief bloed mee te nemen naar een ongeval in de buurt. Het spreekt voor zich dat hier waardevolle tijd mee verloren ging. Samen met het in de nabijheid, op vliegbasis Volkel gestationeerde MMT- Nijmegen (traumahelikopter Lifeliner 3, RadboudUMC), is in het voorjaar van 2016 het idee ontsproten om dit team te gaan voorzien van bloedproducten (erytrocytenconcentraten) vanuit het klinisch chemisch laboratorium Bernhoven in Uden. Vanwege een reeds bestaande logistieke verbinding tussen het laboratorium en de vliegbasis Volkel leek aan een belangrijke logistieke voorwaarde al te zijn voldaan. De wens om bloedproducten bleek al langer te bestaan bij de mobiele medische teams, maar was desondanks nog niet eerder concreet opgepakt.

Klik hier om de volledige inzending te lezen.

Beoordeling door jury

De jury bestond dit jaar uit:

 • Drs. J. (Jacintha) van Balen (huisarts, wetenschappelijk medewerker NHG)
 • Dr. L.S.M. (Lianne) Boesten (vz PR Commissie NVKC)
 • Dr. H. A. (Huib) Cense (vice-voorzitter FMS)
 • J. (Josine) van der Kraan MSc (beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland)
 • Drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen (lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD)

De inzendingen werden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Primaat van de klinische chemie: het initiatief ligt (grotendeels) bij het lab
 • Actualiteit: aansluitend bij een recente maatschappelijke ontwikkeling
 • Overdraagbaarheid: kan het elders eenvoudig worden overgenomen
 • Vernieuwend: het moet iets toevoegen aan de bestaande praktijk
 • Aantoonbare impact voor de patiënt: bewijs dat het werkt

Lees hier het volledige juryrapport.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Voorjaarscongres van de NVKC op 12 april 2018 te Papendal.

Overige inzendingen
 • eLab Helmond

  Elkerliek Ziekenhuis Helmond
  Project behelst het komen tot een landelijk toepasbare juridische en technische infrastructuur waarlangs informatie vanuit het laboratorium naar de stadsapothekers gestuurd kan worden zodat door de laatsten dosis-optimalisatie van medicijnen kan plaatsvinden. Lees meer...

 • Vlogs door Laboratoriumspecialist klinische Chemie

  Saltro Utrecht
  Gebruik van nieuwe sociale media om kennis over te brengen aan patiënten, zorgconsumenten en aanvragers. Lees meer...

 • Meer flexibiliteit voor patiëntkoppels bij IUI behandeling

  OLVG/MCgroep
  Opgewerkt sperma kan tot wel 24 uur worden bewaard alvorens te worden geinsemineerd, zonder dat de kans op zwangerschap door IUI afneemt. Dit voorkomt een hoop stress, met name tijdens de weekenden. Lees meer...

 • Farmacogenetica

  ErasmusMC Rotterdam
  DNA-diagnostiek voor geneesmiddeltherapie op maat waardoor het aantal bijwerkingen kan worden verminderd en de effectiviteit van therapie worden verhoogd. Ter ondersteuning zijn er een website, een folder, een polikliniek, een consultlijn en afnamepakketjes ontwikkeld. Lees meer...


2016

Prik! App
UMC Utrecht

Bij zo'n 150 kinderen per dag in het WKZ vindt een bloedafname plaats (zowel poliklinisch als op de verpleegafdelingen). De meeste kinderen vinden dit erg spannend. Om ze goed te kunnen voorbereiden op een bloedafname is, in samenwerking met Monkeybizniz, PRIK! ontwikkeld, een interactieve app . Door met deze app te spelen, leert een kind hoe de bloedafname plaatsvindt en wat je kunt doen om deze zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Klik hier om de volledige inzending te lezen.

Beoordeling door jury

De jury bestond dit jaar uit:

 • Drs. Jacintha van Balen (wetenschappelijk medewerker NHG, huisarts)
 • Dr. Lianne Boesten (klinisch chemicus, vz. Cie PR en Communicatie NVKC)
 • Mr. Hugo van Kasteel (Directie Cure, Ministerie van VWS)
 • Vanessa Rompelberg (senior communicatieadviseur FMS)
 • Drs. Anoushka Schut (lid 2e Kamerfractie VVD)
 • Frits Voermans (bestuurslid Diabetesvereniging Nederland)

De inzendingen werden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Primaat van de klinische chemie: het initiatief ligt (grotendeels) bij het lab
 • Actualiteit: aansluitend bij een recente maatschappelijke ontwikkeling
 • Overdraagbaarheid: kan het elders eenvoudig worden overgenomen
 • Vernieuwend: het moet iets toevoegen aan de bestaande praktijk
 • Aantoonbare impact voor de patiënt: bewijs dat het werkt

Lees hier het volledige juryrapport.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Voorjaarscongres van de NVKC op 14 april 2016 te Papendal.

Overige inzendingen
 • Infodesk Laboratoriumgeneeskunde

  Result Laboratorium Dordrecht
  In een persoonlijk gesprek kunnen patiënten laagdrempelige en betrouwbare achtergrondinformatie over laboratoriumdiagnostiek verkrijgen. Lees meer...

 • Nutriprofiel® Voedingsadvies op maat

  Ziekenhuis Gelderse Vallei/WUR
  Handzame persoonlijke voedingsadviezen voor de patiënt op basis van combinatie van vitamine onderzoek door het laboratorium en het voedingspatroon van de patient. Lees meer...

 • Leven met een lager LDL cholesterol

  Zuyderland Medisch Centrum
  Efficiënte opsporing van Familiaire Hypercholesterolemie door intensieve multidisciplinaire aanpak. Lees meer...

 • Nieuw protocol voor “dubieuze” laboratorium aanvragen of aanvragers

  ZuWe Hofpoort/Groene Hart Ziekenhuis
  Op een patiënt/klantvriendelijke manier omgaan met aanvragen van laboratoriumonderzoek buiten de reguliere kanalen. Lees meer...


2014

Zelfmonitoring van nierfunctie na transplantatie
LUMC, Leiden

De Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (AKCL) van het LUMC heeft in samenwerking met de afdeling Niertransplantatie een systeem ontwikkeld dat tot doel heeft tekenen van afstoting na niertransplantatie sneller op te pikken. Het kreatinineniveau in het bloed is hiervoor de belangrijkste maat. Dankzij de introductie van een volbloed kreatinine handmeter kunnen patiënten dit nu ook thuis bepalen. Uit gezamenlijk onderzoek van de Afdelingen KCL en de Niertransplantatie blijkt dat de betreffende meter, ondanks zijn grote random variatie, stijgende trends in het kreatinineniveau goed detecteert. Zelf gemeten waarden kunnen worden geregistreerd in een online systeem waar ook de behandelend arts inzage in heeft. Met behulp van eLearning modules en een ingebouwd algoritme ondersteunt het systeem patiënten bij de interpretatie van gemeten waarden. Pilot resultaten tonen aan dat een dergelijk systeem door patiënten zeer enthousiast ontvangen wordt. Momenteel vindt een gerandomiseerde studie plaats om te onderzoeken of met de inzet van thuismetingen van volbloed kreatinine het hoge aantal polikliniekbezoeken veilig verminderd kan worden.

Klik hier om de volledige inzending te lezen.

Beoordeling door jury

De jury bestond dit jaar uit:

 • Drs.Marith Rebel (lid Tweede Kamer voor de PvdA)
 • Drs. N. Schell (Directie Cure, Ministerie van VWS)
 • Drs. Jacintha van Balen (wetenschappelijk medewerker NHG, huisarts)
 • Casper Bierman (Van Diemen Communicatiemakelaars)
 • Frits Voermans (bestuurslid Diabetesvereniging Nederland, juryvoorzitter)
 • Dr. Lianne Boesten (klinisch chemicus, vz. Cie PR en Communicatie NVKC)

De inzendingen werden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Primaat van de klinische chemie: het initiatief ligt (grotendeels) bij het lab
 • Actualiteit: aansluitend bij een recente maatschappelijke ontwikkeling
 • Overdraagbaarheid: kan het elders eenvoudig worden overgenomen
 • Vernieuwend: het moet iets toevoegen aan de bestaande praktijk
 • Aantoonbare impact voor de patiënt: bewijs dat het werkt

Lees hier het volledige juryrapport.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Voorjaarscongres van de NVKC op 10 april 2014 te Veldhoven.

Overige inzendingen
 • Digitaal aanvragen door de huisarts
  SHO Centra voor medische diagnostiek, Velp
  Papierloos aanvragen scheelt aanvrager en patiënt tijd en het lab misverstanden. Lees meer...
 • Bloedafname kan soepeler en sneller
  Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
  Een nummer trekken en daarna via een groot tv-scherm de oproep zien. Daardoor aanzienlijk kortere wachttijden en meer tijd voor persoonlijke aandacht. Lees meer...
 • Doelmatig inzetten van Hb-pathie-onderzoek
  MDC Amstelland, Amstelveen
  Goedkoop vooronderzoek wijst uit of duur vervolgonderzoek echt nodig is. Lees meer...
 • Bloed op naam
  Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer
  Bij bloedtransfusie luistert het zeer nauw welk bloed de patiënt krijgt; ter geruststelling wordt de naam van de patiënt op de bloedzak vermeld. Lees meer...
 • Zorgvernieuwing binnen de Trombosedienst
  LabWest, Den Haag
  Veiliger en efficiënter trombosepatiënten monitoren met de iPad. Lees meer...
 • Kwaliteitsverbetering bloedafname op de spoedeisende hulp
  Viecuri MC, Venlo
  Minder kapotte bloedcellen bij bloedafname op de SEH door een nieuwe methode: minder extra bloedafnames nodig. Lees meer...
 • Onderzoek met minder bloed doet een IC-patiënt goed
  Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
  Minder bloed afnemen bij patiënten op de intensive care leidt tot minder bloedarmoede. Lees meer...


2012

POCT in de eerste lijn met maximale kwaliteitsborging
Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

Niet meer naar het ziekenhuis voor bloedafname maar gewoon bij de huisarts en toch met dezelfde gecontroleerde kwaliteit als in het laboratorium: minder belastend, sneller en dubbeldiagnostiek wordt voorkomen.

Beoordeling door jury

De jury bestond dit jaar uit:

 • Pia Dijkstra (lid Tweede Kamer voor d'66)
 • Drs. Katja Mur (Ministerie VWS, directie MEVA)
 • Drs. Jacintha van Balen (wetenschappelijk medewerker NHG, huisarts)
 • Jan Slagter (voorzitter Omroep Max)
 • Maarten Ploeg (directeur Diabetes Vereniging Nederland)
 • Dr. Dirk Bakkeren (klinisch chemicus, vz. Cie PR en Communicatie NVKC)

De inzendingen werden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Primaat van de klinische chemie: het initiatief ligt (grotendeels) bij het lab
 • Actualiteit: aansluitend bij een recente maatschappelijke ontwikkeling
 • Overdraagbaarheid: kan het elders eenvoudig worden overgenomen
 • Vernieuwend: het moet iets toevoegen aan de bestaande praktijk
 • Aantoonbare impact voor de patiënt: bewijs dat het werkt

Lees hier het volledige juryrapport.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Lustrumcongres van de NVKC op 20 september 2012 te Amsterdam.

Overige inzendingen
 • Bloedtransfusie thuis

  Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Amphia Ziekenhuis Breda
  Door samenwerking tussen het laboratorium, de thuiszorg en betrokken artsen kunnen ernstig zieke patiënten thuis een bloedtransfusie ontvangen. Voor de patiënt veel minder belastend en het bespaart ook nog eens kosten.

 • Bloedafname kan efficiënter

  Reinier de Graaf Groep Delft
  Wanneer het laboratorium en klinische afdelingen gaan samenwerken volgens de zgn. 'Lean Six Sigma' systematiek dan levert dit alleen al op het gebied van bloedafname aanzienlijke winst qua kosten en belasting van de patiënt.

 • PeeSpot ®

  Klinisch Chemisch Laboratorium, Deventer Ziekenhuis
  Een nieuwe patiëntvriendelijke, betrouwbare en hygiënische manier voor het verzamelen van urine bij luierdragende kinderen en incontinente ouderen.

 • Voorleesboek 'Een prikje voor Mees'

  Klinisch Chemisch Laboratorium, Maasziekehuis Pantein Beugen
  Als kleine kinderen goed voorbereid zijn op een bloedafname gaat dat makkelijker en wordt de kwaliteit van de bepaling ook nog eens beter. 

 • Poliflow: wachttijden tot een minimum beperkt

  Afdeling Laboratoriumgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
  Met behulp van een zelf ontwikkeld softwarepakket is men erin geslaagd de wachttijden in de prikpoli aanzienlijk in te korten en kunnen medewerkers van de bloedafname zelf de pieken en dalen opvangen. 

 • Lactosetoleratietest in een uur

  Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Bronovo Ziekenhuis Den Haag
  Het was altijd een omslachtige bepaling, de lactosetolerantietest. Maar dat blijkt ook anders te kunnen: minder belasting voor de patiënt en minder werk voor het lab en dus minder kosten. 

 • Preoperatieve toediening erytropoiëtine bij patiënten thuis

  Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Bronovo Ziekenhuis Den Haag
  Bij patiënten die een operatie moeten ondergaan en bij wie een grote kans bestaat dat daarna een bloedtransfusie nodig is, wordt van te voren aan huis EPO toegediend. Daardoor zijn er minder transfusies nodig en is de relatie tussen patiënt en ziekenhuis al gelegd. 

 • 'Rik krijgt een prik'

  Klinisch Chemisch Laboratorium, Meander Medisch Centrum Amersfoort
  Prikangst bij kinderen wegnemen en voorkomen met een voorleesboekje in een kindvriendelijke ambiance.

 • PAGAS: keten van anemieonderzoek

  Geïntegreerd Klinisch Chemisch Laboratorium, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht
  Geprotocolleerde samenwerking tussen eerste en tweede lijn door grondig anemie-onderzoek van het laboratorium leidt tot verbetering van zorg voor patiënten.

 • De 'Prikprinses'

  STAR MDC Rotterdam
  Bloed prikken bij kinderen: sprookjes doen wonderen. 


2010

Reflecterend testen
Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Atrium MC Heerlen

Huisartsen stellen het op prijs wanneer het laboratorium op eigen initiatief extra testen en/of commentaar toevoegt wanneer uitslagen van een patiënt daartoe aanleiding geven. In meer dan de helft van de gevallen bleek dit een positieve invloed op de behandeling en diagnostiek te hebben. Zoals sneller een diagnose kunnen stellen of uitsluiten, eerder doorverwijzen, aanpassing van medicatie: de patiënt is beter af en er worden kosten bespaard.

Beoordeling door jury

De jury bestond dit jaar uit:

 • Dirk Bakkeren
 • Jacintha van Balen
 • Marjolein de Booys
 • Maarten Evenblij
 • Janneke Schermers
 • Theo van Uum

Lees hier het volledige juryrapport.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Voorjaarscongres van de NVKC op 22 april 2010 te Veldhoven.

Overige inzendingen
 • Trombosemedewerkers op de verpleegafdeling

  Klinisch Chemisch Laboratorium, Ziekenhuis Rivierenland Tiel
  Bij tromposepatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, gaat er regelmatig iets mis met hun antistollingsbehandeling, vaak door een gebrekkige communicatie. Door de inzet van doseerconsulenten op de afdeling wordt het aantal fouten gereduceerd en zijn veel minder bloedafnames nodig.

 • Introductie nieuwe HbA1c eenheid
  Cas Weykamp, Beatrix Ziekenhuis Winterswijk / Robbert Slingerland, Isala Klinieken Zwolle
  Eerst internationaal alle neuzen dezelfde kant op zien te krijgen en vervolgens heel 'Diabetes Nederland' op een lijn, met de klnische chemie aan het stuur.

 • Jaarcontrole diabetes: combinatie laboratoriumonderzoek en fundusfotografi
  Samenwerkende laboratoria van Drenthe en Overijssel
  Tijdens de jaarlijkse diabetescontrole in het laboratorium worden meteen ook de ogen gefotografeerd. Dat laatste wil anders nog wel eens vergeten worden. De huisarts heeft dezelfde dag alle uitslagen en de patiënt hoeft maar een keer langs het ziekenhuis.

 • Preoperatieve toediening erytropoiëtine bij patiënten thuis
  Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Ziekenhuis Bronovo Den Haag
  Bij patiënten die een operatie moeten ondergaan en bij wie een grote kans bestaat dat daarna een bloedtransfusie nodig is, wordt van te voren aan huis EPO toegediend. Daardoor zijn er minder transfusies nodig en is de relatie tussen patiënt en ziekenhuis al gelegd.

 • Medicatiefouten voorkomen door samenwerking
  Klinisch Chemisch Laboratorium, Isala Klinieken Zwolle
  Het laboratorium deelt met de apotheek de uitslagen van nierfunctiebepalingen onder een kritische waarde. Dit kan leiden tot advies over aanpassing van geneesmiddelen waardoor verdere nierschade kan worden voorkomen.

 • Centrum voor Diagnostiek
  Klinisch Chemisch Laboratorium, Viecuri Medisch Centrum Venlo
  Bloedafname, een eenvoudige röntgenfoto, een hartfilmpje: zonder afspraak alles in 'one stop shop', vlakbij de ingang en met korte wachttijden. Optimale samenwerking binnen de regionale zorgketen.


2009

Bloedafname aan huis voor oncologische patiënten
Klinisch Chemisch Laboratorium, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Minder wachten en zorgen voor kankerpatiënten die een chemokuur ondergaan, minder stress voor het lab om tijdig juiste uitslagen te rapporteren en idem voor de ziekenhuisapotheek voor het bereiden van de juiste dosis. En dat door van te voren aan huis de bloedafname te verrichten.

Beoordeling door jury

De jury bestond dit jaar uit:

 • Drs. Atie Schipaanboord, directeur beleid en innovatie NPCF, voorzitter
 • Drs. Jacintha van Balen (huisarts, wetenschappelijk medewerker NHG)
 • Maarten Evenblij, wetenschapsjournalist
 • Dr. Janneke Schermers, lid Tweede Kamer voor het CDA, gynaecoloog
 • Drs. Theo van Uum, Ministerie VWS, directie MEVA
 • Dr. Dirk Bakkeren, vz. Cie PR en Communicatie NVKC ( non voting)

Lees hier het volledige juryrapport.

Overige inzendingen
 • 24-uurs urine: het kan ook anders!

  Klinisch Chemisch Laboratorium, Leids Universitair Medisch Centrum
  Het verzamelen van 24-uurs urine is zowel voor patiënten, de transportdienst als analisten een belastende bezigheid. In dit laboratorium is een methode ontwikkeld waardoor de overlast enorm wordt beperkt en er toch betrouwbaar testmateriaal overblijft. 

 • Annakeur

  Klinisch Chemisch Laboratorium, St. Anna Ziekenhuis Geldrop
  Een keurmerk vanuit het laboratorium voor alle bloedglucosemeters, inclusief het gebruik daarvan, in de hele regio.

 • Eerstelijns diagnostiek: tweede klasse kwaliteit?

  Klinisch Chemisch Laboratorium, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
  Door periodieke controles van bloedglucose- en hemoglobinemeters in de huisartsenpraktijk zorgt het laboratorium ervoor dat ook díe meters aan hoge kwaliteitsnormen voldoen: missers en onnodig herhaalonderzoek worden voorkomen.

 • Planetree in het lab

  Klinisch Chemisch Laboratorium, Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer
  In de Planetree zorgfilosofie staat de mensenlijke maat centraal. Ook het lab kan daar aan mee doen: bloedproducten op naam in plaats van nummer en voorrang voor kinderen.

 • Prikken aan huis door de Trombosedienst

  Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratoria, Bronovo Ziekenhuis, Medisch Centrum Haaglanden, Haga Ziekenhuis, Den Haag
  Door het thuis prikken van bedlegerige patiënten uit te besteden aan de trombosedienst kunnen veel meer mensen sneller geholpen worden, heeft het laboratorium middelen en mensen vrij voor andere taken en krijgt de trombosedienst een nieuw toekomstperspectief: win-win-win.

 • Reflecterend testen

  Klinisch Chemisch Laboratorium, Artrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen
  Wanneer laboratoriumspecialisten extra testen en commentaar aan uitslagrapporten voor de huisarts toevoegen, kan deze veel sneller een diagnose stellen, weet de patiënt eerder waar hij of zij aan toe is en hoeft er minder vaak geprikt te worden. Dankzij het EPD.

 • Thuisbezoek trombosepatiënten

  Klinisch Chemisch Laboratorium Maxima Medisch Centrum/ DCE Eindhoven
  Voor oudere alleenstaande trombosepatienten die vergeetachtig aaan het worden zijn, blijkt bezoek aan huis van een vertrouwd persoon die het bloed controleert en de medicatie instelt een uitkomst te zijn: complicaties worden voorkomen en er wordt op de kosten bespaard.

 • Zelf plasma maken wanneer en waar je maar wilt

  Medial Medisch-Diagnostische Laboratoria, Haarlem/Hoofddorp
  Met 1 druppel bloed belangrijke biomarkers bepalen: niet alleen prettig voor de individuele patiënt, het maakt ook grootschalige onderzoeken mogelijk en het is toepasbaar in ontwikkelingslanden.


2008

Project Glucosemetercontroledagen
Medisch Spectrum Twente/ziekenhuisgroep Twente-Almelo-Hengelo

Grootscheepse regionale controle op gebruik en werking van glucosemeters van diabetespatiënten gecombineerd met een informatiemarkt. Er kwam nogal wat aan het licht.

Beoordeling door jury

De jury bestond dit jaar uit:

 • Drs. Iris van Bennekom, directeur langdurige zorg, Ministerie van VWS (v/h NPCF), voorzitter
 • Maarten Evenblij, wetenschapsjournalist
 • Drs. Sander Flikweert, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG
 • Dr. Agnes Kant, 2e Kamerlid voor de SP
 • Prof. dr. W.W. van Solinge, hoogleraar klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde UMCU

Lees hier het volledige juryrapport.

Overige inzendingen
 • 24-uurs urine: het kan ook anders!

  Klinisch Chemisch Laboratorium, Leids Universitair Medisch Centrum
  Het verzamelen van 24-uurs urine is zowel voor patiënten, de transportdienst als analisten een belastende bezigheid. In dit laboratorium is een methode ontwikkeld waardoor de overlast enorm wordt beperkt en er toch betrouwbaar testmateriaal overblijft.

 • Erfelijke ziektes worden gespot
  Laboratorium Metabole en Endocriene Ziekten, UMC Utrecht
  Door een nieuwe methode kunnen erfelijke lysosomale stapelingsziekten in een eerder stadium en sneller worden opgespoord. Omdat maar enkele druppels bloed nodig zijn, is het onderzoek bovendien een stuk minder belastend.

 • HbA1c met een kaartje op de bus

  Klinisch Chemisch Laboratorium, Medisch Centrum Leeuwarden
  Een gedroogd bloedmonster op een filterkaartje geeft een even goed meetresultaat als de traditionele methode. De uitslag is tijdig beschikbaar en de gang naar het ziekenhuis hoeft maar één keer te worden gemaakt.

 • Kindvriendelijk prikken

  Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
  Een speciale kinderkamer, knuffels, een voorleesboek, vingerpopjes en een dapperheidsdiploma: alles om het prikken minder erg en eng te maken.

 • Niet meer naar de prikpoli: zelf thuis plasma maken

  Medial Medisch Diagnostische Laboratoria, Hoofddorp
  Alternatief voor de thuistest met de kwaliteit van een laboratoriumtest. Zelf bloed verzamelen en opsturen; de patiënt bepaalt tijd en plaats.

 • Patiëntenoproepsysteem diabetes

  Afdeling Klinische Chemie, Renier de Graaf Groep Delft
  Systematische monitoring van diabetespatiënten door geautomatiseerde oproep voor controle. Het laboratorium als regisseur van ketenzorg voor chronisch zieken.

 • Postorderdiagnostiek voor de 3e wereld

  Laboratorium Genetische Metabole Ziekten, AMC Amsterdam
  In ontwikkelingslanden zijn de mogelijkheden voor ingewikkelde diagnostiek beperkt. Met een nieuwe methode wordt nu in Amsterdam voor patiëntjes in Malawi vastgesteld of er wel of niet een buiktumor in het spel is.

 • Verwantschap en Klinische Chemie

  Klinisch Chemisch Laboratorium, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
  Door een toeval ontstaan, maar inmiddels nationaal en zelfs internationaal erkend en gerespecteerd, doet dit laboratorium onderzoek naar verwantschap, waarbij intensieve begeleiding voor- en achteraf wordt geboden.

 • Zorgverbetering antistollingsbehandeling na ziekenhuisopname

  Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Ziekenhuis Bronovo Den Haag
  Patiënten die na ziekenhuisopname behandeld moeten worden voor trombose vallen soms in een gat. Door de trombosedienst al ruim voordat de patiënt het ziekenhuis verlaat binnen te halen, weet iedereen meteen waar die aan toe is en wordt de ziekenhuisstaf ontlast. Onderdeel van een totaalpakket.


2007

Project Handwarmertjes
UMC Utrecht

Bij kleine kinderen wordt meestal bloed afgenomen uit de vinger en dat kan best pijn doen. Door de handjes op te warmen met 'hot packs' verbetert de doorbloeding, hoeft er minder gestuwd te worden en wordt de afname een stuk minder pijnlijk. Heel eenvoudig maar zeer effectief.

Beoordeling door jury

De jury bestond dit jaar uit:

 • Drs. Iris van Bennekom, directeur NPCF, voorzitter
 • Dr. Dirk Bakkeren, klinisch chemicus
 • Maarten Evenblij, wetenschapsjournalist
 • Drs. Sander Flikweert, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG
 • Dr. Agnes Kant, 2e Kamerlid voor de SP

Lees hier het volledige juryrapport.

Overige inzendingen
 • Bloedafname op zaterdag
  Klinisch Chemisch en Hematologisch Laborarorium Bronovo Ziekenhuis Den Haag
  Onderdeel van recent ingevoerd beleid om de patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het openstellen van de prikpoli op zaterdagochtend. Een rustgevende faciliteit voor mensen die doordeweeks uit en thuis te maken hebben met een 'ochtendspits'. Daarnaast zijn er meer bloedafnamepunten gekomen en is er een thuisprikservice.

 • Check-U

  Atal MDC Amsterdam
  Preventief bloedonderzoek in een lifestyle omgeving. Zonder afspraak kiezen voor verschillende testpanels en de uitslag is binnen 24 uur te lezen op een beveiligde internetsite.

 • Diabetes Ketenzorg

  Klinisch Chemisch Laboratorium Groene Hart Ziekehuis Gouda
  'One-stop-shop' voor alle jaarlijkse onderzoeken voor diabetestype II: nuchter bloed- en urineonderzoek gecombineerd met oogonderzoek, dichtbij huis.

 • Diagnostisch Centrum Utrecht
  Vakgroep Klinische Chemie Diakonessenhuis Utrecht
  Alle onderzoeksmogelijkheden onder één dak, met één intake-balie, op dezelfde dag en de meeste zonder afspraak.

 • Medial

  Medisch Diagnostische Laboratoria Hoofddorp
  Door efficiency en kostenverlaging via schaalvergroting onstaat ruimte voor een betere dienstverlening: patiëntveiligheid, snellere doorlooptijden, een groot regionaal netwerk van bloedafnameposten tot en met thuis prikken.

 • Neonatale Screening

  Laboratorium Erfelijke Metabole Ziekten AMC Amsterdam
  Per 1 januari 2007 is de screening van pasgeborenen uitgebreid van 3 naar 17 aandoeningen. Het probleem is dat dit onderzoek veel vals-positieve uitslagen oplevert. Door toepassing van een nieuwe methode wordt dit voorkomen.

 • Vitamine D gebrek

  Klinisch Chemisch Laboratorium Meander Medisch Centrum Amersfoort
  Mensen die onvoldoende blootgesteld worden aan zonlicht, zoals allochtone vrouwen en ouderen in verpleeghuizen, lopen een grote kans op vitamine D gebrek, hetgeen zich kan uiten als vermoeidheid, spierklachten en beenverweking/rachitis. Ook bestaat een verhoogd risico op ziekten als multiple sclerose en rheumatoide artritis. Pasgeboren kinderen van moeders met vitamine D gebrek vormen eveneens een risicogroep. Door dit onderzoek komt er meer aandacht voor deze eenvoudig te bepalen en te behandelen aandoening.

 • Website Laboratorium

  Klinisch Chemisch Laboratorium Medisch Spectrum Twente
  Alles wat de klant moet weten over het laboratorium en de onderzoeken overzichtelijk bij elkaar, met veel beeldmateriaal.


2006

St. Servicelabs
Elkerliek Ziekenhuis

Zelf bloedonderzoek aanvragen bij het laboratorium zonder tussenkomst van de arts. Het alternatief van de professionals voor de thuistesten die tegenwoordig alom verkrijgbaar zijn, maar waar nog heel wat op af te dingen valt. Inspelend op de behoefte van de mondige burger die zelf wil meebeslissen over zijn of haar gezondheid.

Beoordeling door jury

De jury bestond dit jaar uit:

 • Mw. Louisa Bosker, manager NIGZ
 • Drs. Sander Flikweert, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG
 • Dr. Dirk Bakkeren, webeditor NVKC
 • Mw. Christine Ruiter, beleidsmedewerker NVKC
 • Dr. Jeroen van Suijlen, voorzitter Commissie PR en Communicatie NVKC, voorzitter

Lees hier het volledige juryrapport.

Overige inzendingen
 • Bloedafname op zaterdag
  Klinisch Chemisch en Hematologisch Laborarorium Bronovo Ziekenhuis Den Haag

  Onderdeel van recent ingevoerd beleid om de patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het openstellen van de prikpoli op zaterdagochtend. Een rustgevende faciliteit voor mensen die doordeweeks uit en thuis te maken hebben met een 'ochtendspits'. Daarnaast zijn er meer bloedafnamepunten gekomen en is er een thuisprikservice.

 • Cyberlab
  Diagnostisch Centrum Tilburg

  Via een beveiligde internetlijn rechtstreeks kijken in de laboratoriumcomputer voor iedereen die daartoe bevoegd is gemaakt, ook de patiënt zelf. Op voorwaarde dat er vertrouwelijk mee om wordt gegaan natuurlijk. Het voorkomt onnodige herhaling van onderzoeken omdat gegevens overal meteen toegankelijk zijn. Uitbreiding met meer functionaliteiten staat op stapel. 

 • DvD 'Werken op het lab'
  Klinisch Chemisch Laboratorium Medisch Spectrum Twente Enschede

  Aanleiding tot het maken van deze DVD was het dreigend tekort aan analisten, door de teruglopende aantallen inschrijvingen op de laboratoriumscholen. Middelbare scholieren, maar ook het grote publiek, krijgen zo een goed beeld van hoe het er op een laboratorium aan toe gaat.

 • Point of Care
  Centraal Diagnostisch Laboratorium Universitair Medisch Centrum Utrecht

  Een druppel bloed, afgenomen met een vingerprik aan het bed of de couveuse van de patiënt, volstaat om snel en betrouwbaar alle direct noodzakelijke metingen te kunnen verrichten. Met name voor pasgeboren babies en patiënten op de intensive care is dit een stuk minder belastend.

 • Restrictief Transfusiebeleid
  Klinisch Chemisch Laboratorium Ziekenhuis Bernhoven Veghel/Oss; St. Maartenskliniek Nijmegen

  Het veel selectiever omgaan met de indicatiestelling voor bloedtransfusie en de toediening van bepaalde bloedproducten levert in twee ziekenhuizen een halvering van het aantal toegediende bloedproducten op. De patient wordt daardoor minder belast en loopt minder risico op infecties, door bloed overdraagbare aandoeningen en antistofvorming. Het betekent ook nog eens een aanzienlijke kostenbesparing.

 • Vitamine D gebrek
  Klinisch Chemisch Laboratorium Meander Medisch Centrum Amersfoort

  Mensen die onvoldoende blootgesteld worden aan zonlicht, zoals allochtone vrouwen en ouderen in verpleeghuizen, lopen een grote kans op vitamine D gebrek, hetgeen zich kan uiten als vermoeidheid, spierklachten en beenverweking/rachitis. Ook bestaat een verhoogd risico op ziekten als multiple sclerose en rheumatoide artritis. Pasgeboren kinderen van moeders met vitamine D gebrek vormen eveneens een risicogroep. Door dit onderzoek komt er meer aandacht voor deze eenvoudig te bepalen en te behandelen aandoening.

 • Zelfmanagement trombosepatienten
  Klinisch Chemisch Laboratorium Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden

  Zelf thuis je bloedstolling meten en op basis van de uitslag zelf de dosering van je medicijnen aanpassen. Patiënten krijgen eerst een opleiding en ervaren vervolgens veel meer vrijheid.


2006 - 2012

Oevreprijs
Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Bronovo Ziekenhuis, Den Haag

Door elk jaar een project in te zenden verdient het laboratorium van het Bronovo ziekenhuis volgens de jury het predikaat 'meest klantvriendelijke laboratorium'; daarvoor werd een oeuvreprijs uitgereikt.