Albumine


Waarom deze test?

Om te onderzoeken of een patiënt lijdt aan een leverziekte of nierziekte. Ook om te controleren of er sprake is van ondervoeding, met name bij ziekenhuispatiënten.

Welk materiaal?

Bloed

Wat wordt er getest?

Deze test meet de hoeveelheid albumine in het bloed. Albumine is het meest voorkomende eiwit in het bloed en het wordt gemaakt in de lever. Albumine zorgt ervoor dat vocht niet uit de bloedvaten kan weglekken en dat weefsels voedingsstoffen krijgen. Daarnaast transporteert albumine hormonen, vitaminen, geneesmiddelen en andere stoffen door het lichaam.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

Wanneer wordt deze test gedaan?

De dokter vraagt deze test aan als er klachten zijn die wijzen in de richting van een leverziekte of nierziekte (nefrotisch syndroom). Ook wordt de albuminetest gebruikt om te onderzoeken of er sprake is van ondervoeding bij ziekenhuispatiënten als die bijvoorbeeld veel gewicht verliezen.

Verder wordt de test gebruikt om de uitslagen van andere testen, zoals calcium, beter te kunnen beoordelen. De test op albumine wordt ook vaak gebruikt om te helpen een ziekte aan te tonen, omdat veel ziekten gepaard gaan met een afname van de hoeveelheid albumine in het bloed.

Wat betekent de uitslag?

Normaal is albumine bij volwassenen 35-55 g/L. Albumine is lager bij mensen die liggen, bij pilgebruik, bij zwangeren en bij ouderen.

Verhoogd Een hoge albuminewaarde komt eigenlijk alleen voor bij uitdroging.

Verlaagd Een lage hoeveelheid albumine in het bloed kan wijzen op een leverziekte. Specifieke levertesten zijn nodig om te kijken om welke vorm van leverziekte het gaat.

Een laag albumine kan ook wijzen op ziekten waarbij via de nieren albumine uit het bloed in de urine lekt en het lichaam albumine verliest via urine. In dit geval kan de hoeveelheid albumine in de urine worden gemeten.

Een lage albuminewaarde komt ook voor bij ontstekingen, shock en bij ondervoeding. Verder kan een lage albuminewaarde wijzen op niet goed functioneren van de darmen waardoor het lichaam eiwitten niet goed kan opnemen en verteren. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de ziekte van Crohn of bij spruw (ontsteking als gevolg van een schimmelinfectie).

Albumine is ook laag als door een darmziekte grote hoeveelheden eiwitten via de ontlasting verloren gaan.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag?
Stel deze dan aan een klinisch chemicus.

Heeft u als KC naar aanleiding van deze informatie nog een aanvulling?
Geef deze dan door aan de webredactie.