Methemalbumine


Ook wel bekend als
hemi-albumine; hemiglobine
Officiële naam
Methemalbumine
Verwante testen

Waarom deze test?

Om na te gaan of er een overmatige afbraak van rode bloedcellen plaatsvindt of om een ontsteking in alvleesklier vast te stellen die gepaard gaat met bloedingen (hemorragische pancreatitis).

Welk materiaal?

Bloed

Wat wordt er getest?

De test bepaalt de aanwezigheid van methemalbumine in het bloed. Deze verbinding ontstaat door koppeling van hemoglobine aan albumine. Albumine is eiwit dat in de bloedbaan aanwezig. Hemoglobine is het belangrijkste bestanddeel van de rode bloedcellen. Als door afbraak van rode bloedcellen veel hemoglobine vrijkomt in het bloed wordt het gekoppeld aan bloedeiwitten. In eerste instantie aan haptoglobine, maar als dat eiwit niet meer voorradig is in het bloed, wordt hemoglobine omgezet in hemiglobine en gekoppeld aan albumine.

De aanwezigheid van methemalbumine wordt vastgesteld aan de hand van de kleur van het plasma (serum) in het bloedmonster. Het plasma wordt verkregen door het bloed te centrifugeren waarbij de bloedcellen naar beneden zakken. De vloeistof bovenaan is plasma/serum. De aanwezigheid van methemalbumine geeft een bruinige kleur aan het plasma. De intensiteit van die kleur is een maat voor de hoeveelheid methemalbumine.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

Wanneer wordt deze test gedaan?

De dokter vraagt deze test aan bij vermoeden van een tekort aan rode bloedcellen (bloedarmoede). De test wijst uit of het tekort wordt veroorzaakt door een overmatige afbraak en vernietiging van de rode bloedcellen. Ook kan het voorkomen dat de dokter denkt aan een ontsteking van de alvleesklier waarbij tegelijkertijd een bloeding rond de alvleesklier optreedt.

Wat betekent de uitslag?

Normaal

Bij gezonde mensen is methemalbumine niet in het bloed aanwezig.

Verhoogd

Aanwezigheid van methemalbumine wijst op een te hoog gehalte hemoglobine in het bloed als gevolg van overmatige afbraak van de rode bloedcellen. De afbraak kan de oorzaak zijn van bloedarmoede, maar ook in relatie staan met bloedingen in een ontstoken alvleesklier.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag?
Stel deze dan aan een klinisch chemicus.

Heeft u als KC naar aanleiding van deze informatie nog een aanvulling?
Geef deze dan door aan de webredactie.