Verwantschapsonderzoek

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen voert verwantschapsonderzoeken uit. Dit is een DNA-onderzoek dat gedaan kan worden als er bijvoorbeeld twijfel is over het biologisch ouderschap en om bloedverwantschap vast te stellen. Bij alimentatiezaken en bij procedures rond asielaanvragen en gezinshereniging kan zo’n verwantschapsonderzoek belangrijk zijn.

Dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd voor de Nederlandse rechtbanken, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en andere overheids- en semi-overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening en de RIAGG’s.

Daarnaast wordt deze service ook geleverd aan particulieren. De kosten zijn afhankelijk van het soort onderzoek; maar reken op een bedrag van ongeveer €200,- per persoon (inclusief 21 procent BTW). Verwantschapsonderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Met het bepaalde DNA-profiel is het overigens niet mogelijk om genetisch bepaalde ziektes op te sporen.

Meer informatie over dit onderwerp staat op de website van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen. Of mail voor meer informatie naar vwo@cwz.nl en u krijgt binnen 48 uur een antwoord op uw vragen.