Haptoglobine


Officiële naam
haptoglobine

Waarom deze test?

Om bloedarmoede nader te onderzoeken en te achterhalen of er sprake is van afbraak van rode bloedcellen in de bloedbaan (intravasale hemolyse)

Welk materiaal?

Bloed

Wat wordt er getest?

De test meet de hoeveelheid haptoglobine in het bloed. Haptoglobine is een eiwit dat door de lever wordt gemaakt en betrokken is bij de afbraak van rode bloedcellen.

De werking van haptoglobine berust op vernietiging van hemoglobine dat lekt uit beschadigde rode bloedcellen. Haptoglobine gaat namelijk vastzitten aan het vrijkomende hemoglobine en transporteert dat naar de lever, waar het complex wordt afgebroken en via de gal uitgescheiden. Als er te weinig haptoglobine in het bloed wordt aangetoond, betekent het dat er rode bloedcellen zijn beschadigd en worden afgebroken. Er komt dan immers hemoglobine vrij dat door haptoglobine moet worden opgeruimd.

Het kan voorkomen dat de aanmaak van haptoglobine achterblijft bij de behoefte aan haptoglobine bijvoorbeeld bij massale afbraak van rode bloedcellen. In dat geval blijft de aanmaak van haptoglobine achter bij de afbraak van de rode bloedcellen en ontstaat er een tekort aan haptoglobine.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

Wanneer wordt deze test gedaan?

De test wordt aangevraagd bij onderzoek naar de oorzaak van bloedarmoede waarbij de dokter vermoedt dat beschadiging (en afbraak) van rode bloedcellen de oorzaak is.

De haptoglobinetest wordt echter niet vaak aangevraagd. In de meeste gevallen kunnen vele andere tests uitgevoerd worden om de oorzaak van bloedarmoede op het spoor te komen.

Wat betekent de uitslag?

Normale waarden van de haptoglobine (0,3 - 2,0 g/l) duiden erop dat er geen afbraak van rode bloedcellen in de bloedbaan plaatsvindt

Verhoogd Aan een verhoogde haptoglobinewaarde wordt geen betekenis gehecht. Haptoglobine is een acute fase eiwit dat bij ontstekingen in verhoogde hoeveelheid in het bloed voorkomt, evenals enkele andere acute fase eiwitten.

Verlaagd Een lage waarde van haptoglobine geeft aan dat het verbruik sneller is dan de aanmaak ervan. Mogelijk past een verlaagde hatoglobine waarde bij sterk verhoogde afbraak van de rode bloedcellen, maar een lage waarde zou ook kunnen worden veroorzaakt door verminderde aanmaak in de lever. Om uit te maken wat de echte oorzaak is, moeten andere onderzoeken uitgevoerd worden. Massaal bloedverlies kan verlaagde waarden geven, net als een slechte nierfunctie.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag?
Stel deze dan aan een klinisch chemicus.

Heeft u als KC naar aanleiding van deze informatie nog een aanvulling?
Geef deze dan door aan de webredactie.