Anti-SLA/LP


Ook wel bekend als
SLA/LP antistoffen (antistoffen tegen ‘soluble liver antigen' of ‘liver/pancreas antigen')
Officiële naam
Antistoffen tegen SLA/LP
Verwante testen

Waarom deze test?

Om te onderzoeken of een chronische leverontsteking wordt veroorzaakt door autoimmuun hepatitis (AIH).

Welk materiaal?

Bloed

Wat wordt er getest?

De test bepaalt de aanwezigheid van antistoffen tegen leverantigeen (soluble liver antigen, SLA) en antistoffen tegen lever/alvleesklier antigeen (liver/pancreas, LP) in bloed. Deze antistoffen zijn gericht tegen hetzelfde antigeen en worden daarom ook SLA/LP antistoffen genoemd. Aanwezigheid van SLA/LP antistoffen is zeer specifiek voor autoimmuun hepatitis (AIH). AIH wordt gekenmerkt door immunologische en autoimmunologische reacties. Doordat het afweersysteem zich ‒om onbekende redenen‒ richt tegen de lever ontstaat chronische leverontsteking. Meestal zijn er specifieke IgG-antistoffen in het bloed aanwezig.

De meest kenmerkende IgG-antistoffen zijn gericht tegen antigenen van levercellen (SLA) of lever/pancreas (LP). Deze SLA/LP antistoffen komen vaak voor in combinatie met antistoffen tegen glad spierweefsel en antistoffen levercelmembraan antigeen (LMA) en/of ANA (antinucleaire antistoffen). Bij een zeer kleine groep AIH-patiënten worden uitsluitend antistoffen tegen SLA/LP gevonden.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

Wanneer wordt deze test gedaan?

De dokter vraagt de test aan bij verdenking op autoimmuun hepatitis. De verdenking berust op vooronderzoek waaruit blijkt dat er sprake is van een leverontsteking (verhoogde ASAT waarde en verhoogde ALAT waarde) en er aanwijzingen zijn voor een autoimmuunziekte (sterk verhoogde IgG en de aanwezigheid van autoantistoffen bijvoorbeeld ANA of antistoffen tegen glad spierweefsel).

Het is van belang om bij het nader onderzoek onderscheid te maken tussen autoimmuun hepatitis en twee andere leverziekten: primaire biliaire cirrose (PBC), een aandoening van de kleine galwegen in de lever, en primaire scleroserende cholangitis (PSC), een chronische ontsteking van de galwegen. Bij PBC zijn vooral antistoffen aantoonbaar die gericht zijn tegen mitochondriën; bij PSC zijn vaak geen autoantistoffen aantoonbaar.

Wat betekent de uitslag?

Normaal

Normaal zijn geen antistoffen tegen SLA/LP aantoonbaar.

Negatief

Omdat de test niet erg gevoelig is, zullen de SLA/LP antistoffen slechts bij 10-30% van de AIH-patiënten aantoonbaar zijn, dus een negatieve test sluit AIH niet uit.

Sterk verhoogd

Als de SLA/LP antistoffen goed aantoonbaar zijn, past deze testuitslag bij AIH.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag?
Stel deze dan aan een klinisch chemicus.

Heeft u als KC naar aanleiding van deze informatie nog een aanvulling?
Geef deze dan door aan de webredactie.