13C-Ureumademtest


Ook wel bekend als
Ademtest, H. pylori test
Officiële naam
13C-Ureumademtest
Verwante testen

Waarom deze test?

Om vast te stellen of iemand is geïnfecteerd is met de Helicobacter pylori, een bacterie die chronische ontstekingen van de maag of twaalfvingerige darm kan veroorzaken.

Welk materiaal?

Uitgeademde lucht

Wat wordt er getest?

Deze test meet de hoeveelheid 13C-gelabeld CO2 in uitgeademde lucht. Ureum is een lichaamseigen stof, die normaal door de lever wordt gemaakt. Het wordt uitgescheiden in de nier via de urine. 13C is een natuurlijk voorkomend isotoop (een vorm van het koolstof-atoom) en is niet radioactief. De bacterie Helicobacter pylori heeft het enzym urease. Daarmee kan de bacterie het 13C-gelabelde ureum afbreken en wordt 13C-gelabeld CO2 gevormd. Het 13C-gelabelde CO2 wordt door de patiënt uitgeademd en in een speciaal zakje opgevangen.

De test meet de hoeveelheid 13C-gelabeld CO2 in uitgeademde lucht. 13C is een natuurlijk voorkomende isotoop van koolstof (12C) en is niet radioactief.De patiënt krijgt een drankje of tablet met 13C-gelabeld ureum. Ureum is een lichaamseigen stof die normaal door de lever wordt aangemaakt en in de nier via de urine wordt uitgescheiden. De bacterie Helicobacter pylori beschikt over het enzym urease om ureum af te breken waarbij CO2 wordt gevormd, dat wordt uitgeademd. Als vooraf 13C-gelabelde ureum is toegediend, ontstaat 13C-gelabeld CO2.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Na inname van een drankje of tablet met 13C-gelabeld ureum, wordt de uitgeademde lucht opgevangen in een speciaal zakje. Dit zakje gaat naar het laboratorium waar de hoeveelheid 13C-gelabeld CO2 gemeten wordt.De patiënt dient bij de afname van het ademmonster nuchter te zijn. Dat wil zeggen dat men voorafgaand aan de ademtest 12-14 uur niet gegeten of gedronken heeft (water is wel toegestaan). Ook mogen gedurende een periode van 14 dagen vóór de test geen antibiotica of maagzuurremmers worden geslikt.

Wanneer wordt deze test gedaan?

De test wordt aangevraagd als de dokter vermoedt dat de klachten van de patiënt worden veroorzaakt door een infectie met de bacterie Helicobacter pylori. Helicobacter pylori kan ontstekingen veroorzaken in de maag (maagzweer) of in de twaalfvingerige darm, die leiden tot klachten als pijn in de bovenbuik, misselijkheid en een opgeblazen gevoel.

Wat betekent de uitslag?

NegatiefNormaal zal er geen 13C-gelabeld CO2 aanwezig zijn in de adem van een patiënt. Een negatieve test betekent dat er geen sprake is van een Helicobacter pylori infectie.

Het gebruik van maagzuurremmers of antibiotica in de periode van 14 dagen voor de test kan een foutief negatieve uitslag geven.

PositiefIndien er 13C-gelabeld CO2 gemeten wordt in de adem van de patiënt, is de test positief en dat duidt op de aanwezigheid van Helicobacter pylori in de maag.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag?
Stel deze dan aan een klinisch chemicus.

Heeft u als KC naar aanleiding van deze informatie nog een aanvulling?
Geef deze dan door aan de webredactie.