Ammoniak


Ook wel bekend als
plasma ammoniak, ammonia, ammonium, NH3
Officiële naam
ammoniak
Verwante testen

Waarom deze test?

De test wordt gedaan om verhoogde hoeveelheden ammoniak in het bloed op te sporen. Dit kan het gevolg zijn van ernstige leverfalen of het syndrome van Reye en kan gedragsveranderingen of verminderd bewustzijn verklaren. Daarnaast wordt de test gedaan om genetische stoornissen in de ureumcyclus op te sporen.

Welk materiaal?

Bloed

Wat wordt er getest?

De test meet de hoeveelheid ammoniak in het bloed. Ammoniak wordt geproduceerd door bacteriën in de darmen en door cellen in het lichaam bij het verteren van eiwitten. Het is een afvalproduct en wordt daarom normaal gesproken naar de lever vervoerd. De lever zet ammoniak om in ureum, dat naar de nieren gaat en het lichaam verlaat bij plassen. Als dit proces ergens vastloopt dan hoopt ammoniak zich op in het bloed en kan het in de hersenen terecht komen. Ammoniak is giftig voor de hersenen en kan leiden tot bewustzijnsverlies of gedragsverandering.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

Wanneer wordt deze test gedaan?

De ammoniaktest wordt soms gebruikt om de oorzaak te achterhalen van veranderingen in gedrag en bewustzijn. De dokter vraagt de test bijvoorbeeld aan voor baby's die de eerste dagen na de geboorte sloom of afwezig reageren, veel overgeven en alleen maar slapen of bij kinderen met deze symptomen na een virusinfectie. Met de ammoniaktest wordt onderzocht of deze baby's en kinderen lijden aan het syndroom van Reye.

Bij volwassenen wordt de ammoniaktest aangevraagd als de patiënt verschijnselen heeft van ernstige desoriëntatie of slaperigheid of als iemand in coma raakt. Dit kan gebeuren bij patiënten met een stabiele leverziekte die acuut verslechterd. Met de ammoniaktest probeert de dokter vast te stellen of de verschijnselen worden veroorzaakt door een zeer ernstige leveraandoening (hepatische encephalopathie).

Tot slot wordt de ammoniaktest gebruikt om een (erfelijk) probleem in de afbraak van ammoniak tot ureum te achterhalen.

Wat betekent de uitslag?

Bij gezonde mensen is de hoeveelheid ammoniak in het bloed onder de 50 µmol/L. Bij pasgeborenen kan dit hoger zijn (

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag?
Stel deze dan aan een klinisch chemicus.

Heeft u als KC naar aanleiding van deze informatie nog een aanvulling?
Geef deze dan door aan de webredactie.