Protocol publieksvragen

De door de NVKC toegepaste regels met betrekking tot het beantwoorden van publieksvragen zijn in overeenstemming met de Gedragscode voor Medische en Gezondheidssites (HON). 

Dit betekent dat:

  • vragen uitsluitend beantwoord worden door daartoe benoemde laboratoriumexperts, geregistreerde klinisch chemici en/of artsen klinische chemie;
  • de informatie op deze site alleen bedoeld is als aanvulling, en niet als vervanging, van het contact tussen arts en patient of de bezoeker van deze site;
  • vertrouwelijke of persoonlijke informatie van vragenstellers niet op de site zal worden getoond, noch zal worden gedeeld met derden;
  • er geen enkele vorm van commerciële informatie op deze site zal worden verstrekt;
  • daar waar mogelijk doorverwijzingen plaats zullen vinden naar onafhankelijke en betrouwbare websites waar verdere informatie kan worden gevonden;
  • de samenstellers hun uiterste best zullen doen om vragen zo goed, zorgvuldig en duidelijk mogelijk te beantwoorden, maar dat noch individuele vragenbeantwoorders, noch NVKC aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van handelen of het nalaten daarvan op basis van de verstrekte informatie.